• Home
 • Pentadbiran
 • Program Lestari Alam

Program Lestari Alam (ETOS)

OBJEKTIF

 • Melahirkan anak didik dan generasi masa depan yang responsif terhadap isu-isu kemusnahan alam sekitar.
 • Merancang dan melaksana program dan aktiviti berkaitan alam sekitar secara aktif dan berterusan.
 • Tampil menerajui dan memangkin kesedaran memelihara alam sekitar di kalangan masyarakat sejagat melalui mesej kesejahteraan alam sekitar.

SELAMATKAN SPESIES TERANCAM

 • MELUKIS POSTER
 • PERTANDINGAN MEWARNA
 • MEMBINA REPLIKA HAIWAN
 • CERAMAH
 • JUALAN T- SHIRT
 • LAWATAN

3R (REDUCE, REUSE & RECYCLE

 • MEMBINA OBJEK DARIPADA BAHAN TERBUANG
 • PERTANDINGAN KITAR SEMULA
 • MINGGU ALAM SEKITAR
 • KUTIPAN